Wsparcie posprzedażowe

Nasza filozofia

Jesteśmy przekonani o tym, że wsparcie i serwis posprzedażowy stanowią nieodłączną część urządzeń. Ostatnie redukcje ekip zajmujących się konserwacją maszyn i działów technicznych oznaczają, że teraz – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – zapewnienie wsparcia okresu trwałości urządzeń spoczywa na ich dostawcach. Spiroflow stara się zapewnić takie wsparcie bez względu na to, czy klient zakupił jeden elastyczny przenośnik śrubowy czy kompletny gotowy system do obsługi proszków, w przypadku którego klient może zdecydować się na wykupienie umowy serwisowej. Niezależnie od potrzeb nasz dział serwisowy jest gotowy do udzielenia porady technicznej i zapewnienia szybkiej reakcji na telefoniczne zgłoszenia awarii.

Instalacja i odbiór techniczny

Urządzenia „Spiroflow” opuszczają naszą fabrykę dopiero po pozytywnym przejściu rygorystycznej kontroli. Jednak z uwagi na swoją naturę duże przenośniki i systemy do rozładowywania toreb na materiały sypkie często wymagają demontażu na potrzeby transportu i/lub instalacji. Ponadto, każdy element urządzenia musi zostać podłączony do zasilania i zintegrowany z systemem sterowania procesem. Wprawdzie do każdej zawartej umowy dołączane są wyczerpujące podręczniki na temat instalacji, eksploatacji i konserwacji urządzenia, jednak dla większego spokoju ducha klient może woleć przekazać zadanie zainstalowania urządzenia i oddania go do użytku inżynierom mechanikom i elektrykom z firmy Spiroflow.

Wykonanie instalacji urządzenia i oddanie go do użytku przez techników klienta zapewni bezproblemowe uruchomienie maszyny i uprawomocni gwarancję.

Zapasowe spirale, rury, liny/tarcze oraz inne części zamienne

Standardowe części zamienne są pobierane z magazynu i mogą być wysłane w ciągu 24 godzin przez spedytora z dnia na dzień lub drogą lotniczą. Staramy się jednak zachęcać klientów do ochrony własnego interesu poprzez utrzymywanie podstawowych i w szczególności niestandardowych części. Wyobraźmy sobie, że produkt klienta jest eksploatowany przez całą dobę i siedem dni w tygodniu i podczas nocnej zmiany w piątek zawodzi spirala w 10-letnim przenośniku. Straty w produkcji powstałe podczas czekania na poniedziałek rano mogłyby być niewspółmierne do kosztów transportu odpowiedniej części zamiennej.

Ankiety związane z zapytaniem online
Zamienna lina i zespół tarcz dla przenośnika aeromechanicznego
Spare/Replacement Spiral for a Flexible Screw Conveyor
Rura zamienna dla elastycznego przenośnika śrubowego

Umowy serwisowe

Dla zapewnienia komfortu psychicznego i bezproblemowej pracy urządzeń, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy zakupili kompletne systemy do obsługi proszków nasze umowy serwisowe oferują planową konserwację wymianę zużytych części w optymalnym czasie. Nasi technicy omówią z klientem zastosowanie i warunki eksploatacji urządzeń, po czym przygotują i zaproponują mu szczegółowy harmonogram konserwacji. W stosownych sytuacjach nasze umowy serwisowe mogą obejmować utrzymanie na miejscu u klienta ograniczonych składów dla strategicznych elementów w celu zapewnienia natychmiastowej dostępności w razie nieprzewidzianego uszkodzenia spowodowanego np. przez przedostanie się do systemu ciała obcego. Klienci z umowami serwisowymi zawsze są traktowani z najwyższym priorytetem.