Przenośniki aeromechaniczne Spiroflow®

Przenośnik aeromechaniczny ma budowę rurową, w której zespół kabli z równomiernie rozstawionymi poliuretanowymi tarczami porusza się z dużą prędkością. Zespół lin przebiega przez specjalnie zaprojektowane koła zębate na każdym końcu przenośnika. Przesuwanie się zespołu lin z dużą prędkością powoduje powstanie strumienia powietrza o takiej samej prędkości. Gdy materiał jest wpuszczany w strumień powietrza, jest fluidyzowany i przesuwany w kierunku wylotu, gdzie jest odśrodkowo wypychany.

Zalety

  • Sprawdzona konstrukcja
  • Zaokrąglenie narożników
  • Działają pod różnymi kątami
  • Łatwość czyszczenia
  • Całkowita hermetyzacja
  • Bezpyłowe
  • Do 120 000 kg/godz
  • Rozprowadzanie do wielu wylotów
  • Opcje przenośne