Elastyczne przenośniki śrubowe

do suchych substancji stałych luzem i składników

Elastyczne przenośniki śrubowe Spiroflow®

Elastyczne przenośniki śrubowe „Spiroflow” są właśnie takie: elastyczne! Mogą być one przeznaczone do przenoszenia w dowolnej płaszczyźnie – od poziomej do pionowej; mogą być kierowane wokół nieruchomych przeszkód i urządzeń oraz z jednego pomieszczenia do drugiego przez wąskie otwory w ścianach. To idealne rozwiązanie do podnoszenia materiału ze stacji zsypywania do worków lub z pojemników do przechowywania i przenoszenia produktów z poziomu sufitu w celu wprowadzenia ich do serii maszyn przetwarzających i pakujących – gdyż wzdłuż sekcji poziomych może być umieszczonych wiele punktów rozładowania. System transportowy „Spiroflow” z natury zapewnia, że materiał jest wciąż ponownie mieszany w wyniku działania spirali obrotowej – co skutecznie eliminuje ryzyko segregacji produktu. Ponadto stosowanie elastycznych przenośników śrubowych to prawdopodobnie najniższy średni koszt przenoszenia suchych substancji stałych luzem i składników!

Zalety

  • Łagodna obsługa produktów
  • Większa higiena
  • Łatwość czyszczenia
  • Całkowita hermetyzacja
  • Bezpyłowe
  • Nieustanne powtórne miksowanie
  • Niskie koszty
  • Małe wymagania związane z konserwacją
  • Od 4 do 40 000 kg/godz