Przenośniki próżniowe Spiroflow®

Mimo, że firma Spiroflow została założona z myślą o rozwoju mechanicznych przenośników dla całego wachlarza zastosowań i poświęciła temu wiele lat, już dawno zauważyliśmy, że istnieje wiele obszarów, w których optymalnym rozwiązaniem jest transfer próżniowy lub pneumatyczny pod podwyższonym ciśnieniem. W efekcie od kilku lat dołączamy do naszego portfolio obie metody transferu. Idąc dalej, stworzyliśmy nową gamę przenośników próżniowych „Spiroflow" i pneumatycznych pod podwyższonym ciśnieniem na rynek europejski.

Zalety

  • Wiele wlotów
  • Wiele wylotów
  • Pod dowolnym kątem
  • Łatwość czyszczenia
  • Całkowita hermetyzacja
  • Bezpyłowe
  • Higieniczne
  • Łagodna obsługa
  • Uniwersalne wyznaczanie tras